s JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D.

„Fortes Fortuna Adiuvat“ – Publius Terentius Afer

Neznalost zákona neomlouvá, ale jak se v zákonech vyznat...

Právní vědomí lze definovat různě, obecně však pod pojmem právní vědomí rozumíme představy o právu, názory na právo. Právní vědomí odráží představy společnosti o platném právu, o právním stavu de lege lata, tedy o platném právu tak, jak existuje a de lege ferenda, o právu, které by se jevilo vhodné.

Platí zásada, že neznalost zákona neomlouvá a je tak na každém, aby si zajistil potřebnou znalost práva.

Ze své praxe, kdy se věnuji právu v povolání soudkyně mohu uzavřít, že úroveň právního vědomí v naší společnosti je žalostně nízká. Právní vědomí je přitom navýsost důležité a zvyšování úrovně právního vědomí je celoživotním úkolem.

Jak praví latinské přísloví: „Discas oportet, quamdiu est, quod nescias“ – „Tak dlouho se uč, dokud trvá tvoje neznalost“

Potřebujeme znát právo, abychom se mohli:

  • orientovat v běžném životě
  • chovat se v souladu s právem
  • zajistit sobě i jiným spravedlnost v případě, že někdo jiný naše práva naruší

"Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš…"

Antoine de Saint-Exupéry – Citadela

JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D.

Krajský soud v Hradci Králové
– pobočka v Pardubicích
Sukova tř. 1556
530 96  Pardubice

E-mail: ivana@hrdlickova.com
LinkedIn / Twitter